Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn mua hàng

- Quý khách hàng có thể đến trực tiếp các địa chỉ Showroom thuộc hệ thống phân phối  trên toàn quốc để mua hàng.

           
- Những quý khách hàng không có điều kiện trực tiếp đến mua hàng tại các địa chỉ Showroom của chúng tôi, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi, nhân viên bán hàng sẽ tư vấn trực tiếp qua điện thoại.
Các sản phẩm đã qua sử dụng chỉ được bảo hành các lỗi sau: dạn da, bong keo, sứt chỉ, đế giày bị nứt, gãy, khóa thắt lưng bị gãy (không phải do tác động của ngoại lực - được kết luận bởi công ty Vitexim).

Các trường hợp sau không được bảo hành:

-       bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, do bị vật sắc nhọn cắt, đâm thủng.

-       Bị hư hỏng do sử dụng trong những điều kiện không đảm bảo như: sử dụng trong điều kiện ngập nước, hơ lửa, bị vật nặng đè lên, va chạm mạnh, chạy nhảy nhiều

-       bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

Các sản phẩm đã qua sử dụng chỉ được bảo hành các lỗi sau: dạn da, bong keo, sứt chỉ, đế giày bị nứt, gãy, khóa thắt lưng bị gãy (không phải do tác động của ngoại lực - được kết luận bởi công ty Vitexim).

Các trường hợp sau không được bảo hành:

-       bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, do bị vật sắc nhọn cắt, đâm thủng.

-       Bị hư hỏng do sử dụng trong những điều kiện không đảm bảo như: sử dụng trong điều kiện ngập nước, hơ lửa, bị vật nặng đè lên, va chạm mạnh, chạy nhảy nhiều

-       bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.
Các sản phẩm đã qua sử dụng chỉ được bảo hành các lỗi sau: dạn da, bong keo, sứt chỉ, đế giày bị nứt, gãy, khóa thắt lưng bị gãy (không phải do tác động của ngoại lực - được kết luận bởi công ty Vitexim).

Các trường hợp sau không được bảo hành:

-       bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, do bị vật sắc nhọn cắt, đâm thủng.

-       Bị hư hỏng do sử dụng trong những điều kiện không đảm bảo như: sử dụng trong điều kiện ngập nước, hơ lửa, bị vật nặng đè lên, va chạm mạnh, chạy nhảy nhiều

-       bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.
Các sản phẩm đã qua sử dụng chỉ được bảo hành các lỗi sau: dạn da, bong keo, sứt chỉ, đế giày bị nứt, gãy, khóa thắt lưng bị gãy (không phải do tác động của ngoại lực - được kết luận bởi công ty Vitexim).

Các trường hợp sau không được bảo hành:

-       bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, do bị vật sắc nhọn cắt, đâm thủng.

-       Bị hư hỏng do sử dụng trong những điều kiện không đảm bảo như: sử dụng trong điều kiện ngập nước, hơ lửa, bị vật nặng đè lên, va chạm mạnh, chạy nhảy nhiều

-       bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.


* Nguyên Tắc Bảo Hành

Các sản phẩm đã qua sử dụng chỉ được bảo hành các lỗi sau: rạn da, bong keo,  sứt chỉ, đế giày bị nứt, gãy,  khóa thắt lưng bị gãy (không phải do tác động của ngoại lực - được kết luận bởi công ty Vitexim).

Các trường hợp sau không được bảo hành:

-       Bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, do bị vật sắc nhọn cắt, đâm thủng.

-       Bị hư hỏng do sử dụng trong những điều kiện không đảm bảo như: sử dụng trong điều kiện ngập nước, hơ lửa, bị vật nặng đè lên, va chạm mạnh, chạy nhảy nhiều

-       Bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.