Thanh toán & vận chuyển
Thanh toán và vận chuyển

Quý khách có thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản tới một trong các tài khoản sau:          
Chủ tài khoản: TRƯƠNG ĐẮC DŨNG
Tài khoản thanh toán: 21110000998272 tại Chi Nhánh Hà Nội - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

 

Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc với hình thức Giao hàng - Nhận tiền